Podlaha pro podlahové topení

Pokud se rozhodnete využívat podlahové topení, je nutné vybrat takovou podlahu, která je svými
technickými parametry na podlahové vytápění vhodná. K podlahovému vytápění se nejčastěji
používají následující dva systémy: vodní a elektrický. Vodní systém je díky svému pomalému natápění
a maximální teplotě na povrchu podlahové krytiny 26 stupňů Celsia, vhodnějším a u některých typů
podlah jediným možným řešením. Méně častému systému elektrického vytápění se věnujeme na
konci tohoto článku.
 

PODLAHY NA VODNÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ:

1/ dřevo – dvouvrstvá, třívrstvá konstrukce
2/ dřevo – vhodná dřevina
3/ laminátová podlaha
4/ vinylová podlaha
 

PODLAHY NEVHODNÉ NA PODLAHOVÉ TOPENÍ:

1/ vlysy (parkety)
2/ masivní palubky
3/ masivní kantovka (průmyslová mozaika)
 

PRO VODNÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ JE MOŽNÉ VYBRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

1/ Podlahy z přírodních produktů:
a/ dvouvrstvá dřevěná podlaha – podlaha sendvičového typu výšky obvykle 9-12 mm, která je
menších formátů (do šířky 150 mm a délky 1500 mm). Dvouvrstvá dřevěná podlaha je určena pouze
k celoplošnému lepení. Lepí se prostřednictvím jednosložkového elastického lepidla na silanové bázi.
Vhledem ke své nižší výšce a tomu, že je celoplošně přilepena k podkladu je zde zaručena nejlepší
funkce v rámci použití podlahového topení (nejlepší přenos tepelné energie, rychlý náběh celého
podlahového vytápění, nejmenší tepelný odpor) a tedy nejlepší efektivita tohoto způsobu vytápění.
 
b/ třívrstvá dřevěná podlaha – podlaha sendvičového typu výšky obvykle 13-15 mm, která je větších
formátů ( od šířky 130-190 mm a délky až 2200 mm). Třívrstvou dřevěnou podlahu můžete oproti
dvouvrstvé položit i na volno tedy plovoucím systémem – jen prostřednictvím zámků či pera a
drážky. Na použití v kombinaci s podlahovým topením však podlahu rozhodně přilepte stejně jako
dvouvrstvou dřevěnou podlahu systémem, který jsme výši popsali.
Obecně tedy v kombinaci s vodním podlahovým vytápěním vhodnější je zcela jistě použití dvouvrstvé
dřevěné podlahy výhodnější. Při výběru samotné dřeviny, která tvoří nášlapnou vrstvu, si nechte
poradit zda tato samotná dřevina je dostatečně stabilní pro použití na podlahové topení.
Zcela jistě se vyvarujte buku, javoru naopak dub je skvělá volba. V podlahovém studiu Vám
s vhodností dřeviny odborně poradíme.
Masivní podlahy typu vlysy, parkety, palubky nejsou vhodné v kombinaci s podlahovým vytápěním.
 
c/ přírodní linoleum – podlaha složená obvykle s korkové či dřevěné moučky, pojiv, barviv, pryskyřice
s podkladní jutou. Výška podlahy je 2-2,5 mm, dodává se obvykle v 2 m rolích, spoj se svařuje za
tepla pomocí barevné svařovací šnůry. Tato podlaha je určena pouze k celoplošnému lepení a je
vhodná v kombinaci s vodním podlahovým vytápěním díky nízkému tepelnému odporu.
 
2/ Z nepřírodních (syntetických) produktů vhodných na podlahové topení jsou vhodné:
a/ laminátová plovoucí podlaha – nosičem této podlahové krytiny je HDF deska (dřevovlánitá
základová deska), pod ní je protitahová vrstva a nad ní dekorační papír (samotný dekor – barva). Nad
dekoračním papírem pak lamino vrstva. Výška podlahy obvykle 6-8 mm šířky různé obvykle 130 mm
a délky lamel 1200. V poslední době se však objevují delší formáty dosahující svojí délkou až 2200
mm. Tato podlaha je určena pouze k pokládce plovoucím systémem (volně položeno) a je vhodná
v kombinaci s vodním podlahovým vytápěním. Nutné je však zvolit vhodnou kročejovou podložku
pod podlahu, tak aby tepelný odpor nebyl zásadní.
 
b/ vinylová podlaha – v podstatě se jedná o heterogenní PVC v dílcích. Obvyklé rozměry vinylové
podlahy jsou následující: výška 2-2,5 mm, šířka 130-180 mm, délky do 1200 mm. Na trhu se objevují

i varianty s přiznanou spárou (fází). Tato podlaha je určena pouze k celoplošnému lepení a je vhodná

v kombinaci s vodním podlahovým vytápěním.

U elektrických podlahových roštů (elektrické podlahové vytápění) je se třeba zásadně informovat u

výrobce či prodejce takového systému, zda a pro jaké podlahové krytiny je možné systém požít.

Obecně platí, že tyto systémy mají výrazně rychlejší tepelný náběh (rychlá změna teploty na povrchu

podlahové krytiny) a dochází tak snadno k tvarovým a rozměrovým deformacím.

 

OBECNĚ VŠAK LZE ŘÍCI, ŽE ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE NELZE POUŽÍT PRO:

– dřevěnou masivní podlahou (vlysy, parkety, masivní prkna, kantovka)

– lepenou vinylovou podlahou (pokud jde o volně položené rošty)

– laminátovou plovoucí podlahou (záleží však na konkrétním typu roštu a možností kompatibility

s danou podlahovou krytinou)

 

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit na emailovou adresu: info@yesinterier.cz nebo na

telefonním čísle: 739 673 111

 

Příjemný výběr Vám přeje tým yes interier.